Cena GRAMOFONDU potřetí

Letos budeme již potřetí vyhlašovat Cenu GRAMOFONDU. V ní oceňujeme zaměstnance GZ Media, kteří ve svém volném čase pomáhají tam, kde to je potřeba. V obci, ve škole, v neziskové organizace, či třeba někomu potřebnému z okolí. O tom, kdo Cenu GRAMOFONDU získá, rozhodne správní rada fondu. Cena bude vyhlášena spolu s oceněním Nejlepší pracovník roku. A kdo získal tuto cenu v předchozích letech?

2020 – Věra Baulovičová, pracovnice dispečinku
Věra byla nominována a oceněna za svoji dlouholetou pomoc při organizování letních dětských táborů v Šimanově a práci pro spolek LDT Šimanov, jehož hlavním cílem je pokračovat právě v tradici těchto táborů.

2019 – Aneta Pangerlová, mistr drcení
Aneta byla nominována a oceněna za svoji pomoc kolegyním a kolegům ze zahraničí, a to především při jednání s úřady a při vyřizování různých praktických věcí. To jim velmi pomohlo při adaptaci na nové prostředí.

Zpátky