Popis programu a komu je určen

Program TADY JSME DOMA vychází z dlouholeté existence a tradice podniku, který funguje v Loděnici u Berouna bezmála 70 let a je dlouhodobě největším zaměstnavatelem v regionu. Pro „gramofonku“ pracovaly a pracují mnohdy celé rodiny a není výjimkou, že jsou tu lidé, kteří zde strávili celý svůj pracovní život. Náš podnik je pro Loděnici skoro synonymem a postupně si získává své jméno i v Soběslavi. Proto asi není divu, že jedním z cílů GRAMOFONDU je podpora všude tam, kde působíme, tedy právě v Loděnici a Soběslavi a blízkém i širším okolí těchto měst.

O podporu mohou žádat státní, příspěvkové a neziskové organizace, lokální komunity (tj. skupiny dobrovolníků, provázané vzájemnými vztahy a sdílenými zájmy) nebo neformální skupiny občanů, které působí na Loděnicku a Soběslavsku. Žadatele může navíc svým doporučením podpořit některý z našich zaměstnanců. Jeho přímé zapojení do projektu není přitom nutnou podmínkou.

Jak podat žádost o grant

  1. Stáhněte si příslušný formulář žádosti (viz níže) a v klidu jej vyplňte. Při vyplňování žádosti o grant se snažte být struční, ale zároveň výstižní. Hodnotitelé ani správní rada o vašem projektu či záměru nic nevědí.
  2. Připravte si nepovinné přílohy – doplňující informace k řešenému problému (fotky, reference, naskenované výstřižky z tisku, propagační materiály apod.).
  3. Pošlete vyplněný formulář, případně i nepovinné přílohy, elektronicky prostřednictvím webového formuláře na těchto stránkách. Přijetí e-mailu vám bude potvrzeno automatickou odpovědí; v případě, že žádnou odpověď nedostanete, prosíme, ozvěte se nám na info@gramofond.cz nebo telefonicky na čísle 601 088 412. Na stejných kontaktech se můžete informovat v případě, že byste si nebyli něčím jisti nebo si potřebovali něco ověřit.

Výše podpory a co především chceme podporovat

Maximální výše podpory, kterou mohou získat projekty pro Loděnicko a Soběslavsko, je 100 000 Kč.

GRAMOFOND se přitom zaměřuje především na tyto oblasti:

  • vzdělávání v technických oborech
  • ekologie a udržitelný rozvoj
  • péče o krajinu a kvalita života v „našich regionech“

Přejeme vám, abyste se svou žádostí o podporu uspěli.