Chcete být hodnotitelem projektů? Napište na info@gramofond.cz

Nadační fond naší společnosti s názvem GRAMOFOND bude mít několikastupňový, ale zároveň jednoduchý a rychlý hodnotící proces. Zapojeni do něj budou i řadoví zaměstnanci podniku.

Po kontrole formálních náležitostí došlé žádosti dostanou podklady k posouzení členové hodnotící komise, která bude složená ze zaměstnanců GZ Media. Na základě doporučení hodnotitelů pak žádost o podporu projedná správní rada, která rozhodne o udělení či neudělení podpory. Na stůl správní radě se ovšem dostanou jen ty projekty a žádosti, které získají více než polovinu dosažitelných bodů podle předem stanovených kritérií. Pak už bude pro ty úspěšné následovat podpis darovací smlouvy a po ukončení projektu dodání hodnotící zprávy včetně vyúčtování a fotodokumentace.

Zájemci o členství v zaměstnanecké hodnotící komisi se mohou hlásit na adrese info@gramofond.cz.

Zpátky