GRAMOFOND podpořil první projekty

GRAMOFOND má za sebou první tři měsíce své existence, první zasedání zaměstnanecké hodnotící komise, první schůzky správní rady a také první přijaté a podpořené žádosti. Právě díky nim jsme si mohli lépe uvědomit, jak chceme náš nadační fond profilovat, aby jeho tvář co nejvíce odpovídala našim očekáváním. Proto jsme od 1. 9. 2017 zpřesnili hodnotící kritéria, přesně vymezili regiony Loděnicka a Soběslavska a určili také maximální výši podpory v programech Pomáháme společně a Tady jsme doma. Zároveň jsme ve spolupráci s hodnotící komisí definovali oblasti, na které se chce GRAMOFOND soustředit, a v nichž bude hledat stěžejní dlouhodobé projekty se strategickými partnery.

Těmito oblastmi jsou:

vzdělávání v technických oborech (protože jsme výrobní firma)

ekologie a udržitelnost (protože výroba logicky produkuje odpady)

péče o krajinu a kvalita života v „našich regionech“ (protože cítíme odpovědnost vůči „našim lidem a našim místům“)

Je pro nás nadále velmi důležité, aby GZ Media a naši zaměstnanci hráli při hledání a realizaci takových projektů aktivní roli. Proto chceme společně iniciovat a uskutečňovat záměry, které budou svým zaměřením odpovídat definovaným tématům a které budou zároveň prospěšné našim lidem a místům, kde působíme. Veškeré informace o nadačním fondu GZ Media najdete na www.gramofond.cz.

 

 

 

Zpátky