Holky a kluci konstruovali i programovali

Tradičně na začátku srpna se uskutečnil v pořadí již třetí robotický příměstský tábor. Jako v jiných letech se ho zúčastnilo 22 dětí, z toho 16 chlapců a 6 dívek, které nám všem opět předvedly, že technické obory zvládají na výbornou. Cílem letošního tábora bylo, aby si děti uvědomily, jestli mají blíže ke konstruování, nebo k programování.  Vznikly tak dvě firmy, Techtek Industries a Fasa, které během celého týdne vyvíjely a konstruovaly nejrůznější produkty od jednoduchých statických modelů poháněných klikou přes modely pohyblivé pomocí elektromotorů až po plně programovatelné či automatické systémy. Zajímavý byl například model ledničky, která po otevření dveří vyšle signál a rozsvítí LED diodu a po zavření dvířek ji zase zhasne a zapne chlazení. Schválně, jestli ji najdete mezi modely na fotkách z tábora? Obdivovat můžete také kráčející robůtky, které si děti samy postavily a patřičně umělecky dotvořily z plastových kelímků.

Odpoledne se děti věnovaly převážně sportu, ale navštívily třeba také Chrustenickou šachtu, kde mohly obdivovat techniku v praxi a dozvědět se zajímavosti z její historie. Jestlipak třeba víte, co jsou a na co se používaly troky? Letos navíc nechyběla ani oblíbená exkurze do GZ Media, při níž děti zavítaly na pracoviště s robotickou rukou.

Všechny znalosti, které během týdne děti vstřebávaly, zabalili lektoři do „roboťáckého AZ kvízu“. Při něm samozřejmě nešlo pouze o to, znát správnou odpověď, ale i o strategii propojení tří stran, podobně jako ve známé televizní soutěži. I když zvítězit mohlo jen jedno družstvo, nebo spíše firma, bylo hezké vidět, co všechno si děti pamatují a jak moc je tábor nadchl. Tak zase příští rok!

Zpátky