Nadační fond GZ Media se jmenuje GRAMOFOND

V červnu letošního roku založila loděnická společnost GZ Media nadační fond s názvem GRAMOFOND. V návaznosti na tradici a historii podniku se fond zaměří na podporu projektů v regionech, kde působí, tedy na Loděnicku a Soběslavsku. Pomůže také jednotlivcům i organizacím na základě doporučení svých zaměstnanců. Pro rok 2017 je vyčleněn 1 milion korun.

Pro „gramofonku“ pracovaly a pracují mnohdy celé rodiny a není výjimkou, že jsou tu lidé, kteří zde strávili celý svůj pracovní život. Náš podnik je pro Loděnici skoro synonymem a postupně si získává své jméno i v Soběslavi. Proto asi není divu, že hlavním cílem GRAMOFONDU bude podpora všude tam, kde působíme a kde pomáhají naši zaměstnanci. Jak říká generální ředitel GZ Media a současně člen správní rady GRAMOFONDU Michal Štěrba, „GRAMOFOND vlastně navazuje na předchozí dobročinné aktivity podniku. Nově se do nich budou moci díky GRAMOFONDU aktivně zapojit naši lidé, což vnímám jako velkou přidanou hodnotu.“

Co tedy GRAMOFOND nabízí? Gramofond zahajuje svoji činnost třemi programy: dva z nich jsou zaměřeny na pracovníky společnosti a regiony, kde firma působí. POMÁHÁME SPOLEČNĚ je program pro všechny zaměstnance, kterým není lhostejný svět okolo a kteří se sami aktivně snaží o jeho zlepšování. Třeba tím, že ve svém volném čase pracují pro nějakou neziskovku, pomáhají v místní komunitě, organizují tábory pro děti či vedou sportovní oddíly mládeže. Díky tomuto programu budou mít příležitost nominovat k podpoře z GRAMOFONDU projekty neziskových organizací nebo neformálních skupin občanů. Stejně tak budou moci doporučit individuální žádosti lidí v tíživé životní situaci. Budou tak mít možnost zprostředkovat pomoc v místech, odkud pocházejí, kde bydlí či pracují nebo i v místech, která jsou jim nějak blízká. Naopak, program TADY JSME DOMA chce nabídnout pomocnou ruku na Loděnicku a Soběslavsku, a to všem neziskovým a příspěvkovým organizacím, neformálním uskupením občanů apod. Tedy tam, kde naše firma působí. Třetí program zastřešuje pod názvem DARUJEME.GZ naši opět již dlouho existující dobročinnost formou věcného plnění.

Od podání žádosti o podporu do vyrozumění žadatele uplyne maximálně 30 dnů. Součástí hodnotícího procesu bude i hodnotící komise složená ze zaměstnanců. Na základě doporučení hodnotitelů pak žádost o podporu projedná správní rada, která rozhodne o udělení či neudělení podpory. Pak už bude pro ty úspěšné následovat podpis darovací smlouvy a po ukončení projektu dodání hodnotící zprávy včetně vyúčtování a fotodokumentace.

 

Zpátky