Robotika je hra na 1. místě v ratingu TOP Odpovědná firma 2020

Třikrát hurá!!! Program Robotika je hra získal 1. místo v kategorii ODPOVĚDNÁ FIRMA POMÁHAJÍCÍ OKOLÍ v prestižním ratingu TOP Odpovědná firma, který každoročně vyhlašuje Byznys pro společnost. 55 nezávislých porotců z akademické sféry, médií, neziskového i komerčního sektoru, ale i z řad významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji kultury podnikání v ČR, vybíralo z více než 60 společností a 125 strategií a projektů ty, které jsou svým přístupem k tématům odpovědnosti a udržitelnosti výjimečné. Držitelé tohoto ocenění spolu s ním získávají i potvrzení, že jejich strategie a projekty sledují aktuální trendy i společenské potřeby a přispívají k jejich konkurenceschopnosti. Máme radost a pracujeme na projektu dál. Děkujeme za ocenění!

Více v tiskové zprávě Byznysu pro společnost.

 

 

Zpátky