Vánoční sbírka pro Magdalénu a Voříškov

V pořadí již třetí zaměstnanecká charitativní sbírka odstartovala v GZ Media pod hlavičkou GRAMOFONDU v pondělí 9. prosince. Až do 6. ledna mohou zaměstnanci přispívat na pomoc dvěma neziskovým organizacím.

Jednou z nich je Magdaléna, která se věnuje prevenci a léčbě závislostí. Mimo jiné nabízí i primární preventivní programy pro děti a mládež týkající se nejen drogových závislostí, ale rovněž zdravého životního stylu, schopnosti samostatně se rozhodovat, (kyber)šikany, gamblingu apod. Tyto preventivní programy pro děti a vzdělávání pedagogů poskytují i ve školách v Berouně.

Druhou organizací, na kterou je možné přispět, je Voříškov. Tento miniazyl pro psy založily a nedaleko Zbuzan provozují dvě ženy, které spokuje láska ke psům. Poskytují zde přechodný domov těm, kteří z nejrůznějších důvodů zůstali bez pána a bez domova. Je zajímavé, že je zde možná i tzv. dočasná péče. To znamená, že si lidé mohou pejska z útulku vzít jen na omezenou dobu. Útulek nedostává žádné dotace a je financován převážně z vlastních zdrojů zakladatelek.

Obě organizace podpoří samozřejmě také GRAMOFOND.
Za všechny dary DĚKUJEME a přejeme příjemný předvánoční čas.
Zpátky