Jak si vedl GRAMOFOND v roce 2020?

I přes všudypřítomný covid vlastně více než dobře. Poskytl celkem 17 finančních a věcných darů v hodnotě téměř 1 milion korun, organizoval dál alespoň distančně kroužky robotiky a za svoji činnost získal hned dvě ocenění. Jedno z nich právě za robotické kroužky pro děti a to druhé za již tradiční vánoční charitativní sbírku, do níž se opakovaně zapojuje řada ze zaměstnanců GZ Media. Více o aktivitách našeho nadačního fondu v uplynulém roce se dozvíte ve výroční zprávě, která je nyní k dispozici na www.gramofond.cz v sekci O GRAMOFONDU.

Zpátky